fbpx

Алкална вода, водородна, канген и структурирана вода

Има ли разлика между водородна, структурирана, канген и алкална вода?

Краткият отговор е: разлика няма. Термините алкализирана, водородна, структурирана и канген вода се използват за вода, преминала през процеса електролиза. Това е процесът, който използват съвременните йонизатори за вода.

Вътре във водния йонизатор чешмяната вода преминава през електрически заредени плочи, разделени с йонообменна мембрана. През нея могат да преминават само електрически заредени йони. Водните молекули са електрически неутрални и не преминават през мембраната. Алкалните минерални йони и киселинните карбонатни йони във водата имат електрически заряди и преминават през мембраната. В резултат на това алкалните минерали се отделят от киселинния карбонат.

Йонизатор за вода

Алкализирана вода

След като бъдат разделени в две отделни камери, йоните във всяка от тях реагират с водата и образуват алкална и киселинна вода. И двата вида вода излизат в отделни потоци от йонизатора. Алкалните минерали се отделят в алкалния поток. Затова водата от този поток се нарича алкална или алкализирана

Водородна вода

Веднъж разделени от киселинния карбонат, калциевите и магнезиеви йони във водата стават силно нестабилни. Те реагират веднага с водните молекули, като отнемат хидроксилен йон от тях и образуват алкални минерални хидрати. Поради положителния си електрически заряд алкалните минерали могат да отнемат хидроксилни йони от водните молекули, защото преодоляват енергийната сила, която държи водните молекули цели. Когато това се случи, алкалният минерален йон придобива хидроксилен йон и се отделя атом водород. Именно поради тази реакция алкалната вода от воден йонизатор е богата на водород и се нарича още водородна вода, или вода, обогатена с водород.

Електролиза

Структурирана вода

Молекулите на водата не са единични, а се струпват в групи, наречени клъстери. Чешмяната вода е под налягане и има много големи клъстери, наброяващи от 15 до 20 молекули. Процесът на йонизация разрушава електрическите връзки между водните молекули и преструктурира водата в клъстери от 4 до 6 молекули. Затова алкалната вода се нарича още структурирана вода.

Клъстъри на водата

канген вода

Наименованието Канген вода или Kangen Water® е търговска марка на фирмата Enagic, с което те наричат алкализираната вода, преминала процеса електролиза. Терминът започва да се използва масово като нарицателно име за вода, преминала през йонизатор, подобно на търговските марки Ксерокс и Джип, които се използват като нарицателни имена съответно за копиране на документи и за високопроходими 4х4 автомобили. 

Независимо как я наричаме, пиенето на алкална вода, преминала процеса електролиза, има доказано положително влияние върху човешкия организъм.

Напротив, киселинната вода, преминала процеса електролиза не трябва да се пие, защото е пагубна за човешкия организъм. Тя също има множество полезни свойства, но нейното приложение е външно.