fbpx

Съвременна технология за производство на пречиствател и йонизатор за вода

Големи ефективни камери за електролиза с платинени плочи

Йонизатор за вода
Съвременният йонизатор за вода Prime Water подава електрически ток към водата чрез система от положително и отрицателно заредени мрежести титанови пластини с платинено покритие. Колкото повече преминава водата през тази система от пластини и колкото по-голям електрически заряд поема, толкова по-високи стават стойностите на pH (водороден показател) и ОРП (окислително-редукционен потенциал). Мрежестите пластини работят на същия принцип като пластините с прорези, но осигуряват по-равномерен директен поток на електрони чрез кръстосани канали. Подаваният ток насища пластината по-равномерно и по този начин спомага за по-ефективното изменение на водата от йонизатор за вода.

Първокласна мрежеста технология

Мрежести електроди

Съгласно проведено проучване (публикация на патент: 2003-0093171), за да се постигне увеличение от 30% в активната площ на електрода с мрежести титанови пластини на йонизатор за вода, структурата на мрежата на трябва да е с размер от 0,1 до 2 мм надлъжно (LW) и от 1,0 до 4,5 мм напречно (SW).

Известно е, че електроните по-принцип се провеждат по-лесно и по-бързо по ръбове, отколкото по равна повърхност. Мрежестите пластини имат по-голям брой ръбове и следователно провеждат и разпределят eлектроните по-равномерно и по-ефективно от равните повърхности. Тъй като цялата повърхност на мрежестите пластини действа като точка на разпределение на енергията, няма концентрация на енергия, която да предизвика изгаряне или корозия в резултат на окисляване, както при плътните пластини. Следователно те по-ефективно поддържат стойностите на pH, ORP и активния водород. Освен това е очевидно, че мрежестата технология създава по-добър воден поток за йонизатор за вода.

Eлектроди Prime Water

Проведени са тестове според стандартната методика за изпитване. След завършването на всички тестове за различните дебити и сравняването на анализа с редица стандарти бе установено, че експлоатационният срок на водните клетки на йонизатор за вода Prime Water е десет години.

Автоматични пясъкоструйни пистолети и система за напречно движение

Пяскоструйна обработка

Технология на пластините Prime Water

Измерване на плочите

Енергийно дисперсионният рентгенов флуоресцентен анализ е метод за измерване на дебелината на покрития и за анализиране на материали. Той може да се използва за качествено и количествено определяне на състава на материална проба, както и за измерване на покрития. Анализът използва методи, които са лесно приложими с помощта на модерно оборудване и са утвърдени както в лабораторни, така и в промишлени среди.

Оборудването за измерване на платиненото покритие предлага някои изключителни предимства. То обхваща практически всички технически важни елементи и работи неразрушително и без контакт с пробата. Времето за измерване обикновено е няколко секунди и рядко отнема повече от една минута. Измерванията могат да бъдат извършени бързо и обикновено без голяма подготовка на пробата. С нашето измервателно оборудване е възможно да се определи както дебелината, така и химичният състав на еднородни материали и покрития. Дори могат да се откриват следи от вредни вещества в много широк спектър от проби.

UV Лампа

UV стерилизиране

Стерилизирането с ултравиолетова светлина е екологично чист метод за унищожаване на бактерии, плесени, гъбички и вируси без използване на вредни химикали. При него не се образуват корозивни материали или субпродукти в резултат на дезинфекцията.

Ултравиолетовите лъчи са електромагнитно излъчване с по-малка дължина на вълната от тази на видимата светлина, но по-голяма от тази на рентгеновите лъчи – от 100 до 390 нанометра (nm). Противобактериалното действие на UV светлината е най-оптимално при 254 nm.

Модерният йонизатор за вода Prime Water има възможност за вграждане на UV лампа за стерилизация.

Платинено покритие

Чистота на платината

Платината има голяма стойност. Тя е сред най-ценните, най-чистите и най-редките благородни метали на земята. Платиненият електрод е идеален за производството на хлор, тъй като дългият му експлоатационен срок, високата му ефективност и стабилността му при ниски напрежения позволяват да се намалят текущите разходи. Титановите аноди са най-модерната технология за широк спектър от електрохимични приложения. Отличната устойчивост на титана срещу корозия го прави устойчив на деформация и позволява големи иновации в дизайна на оборудването, условията на работа и разхода на енергия при много процеси на електролиза. Прилагането на покрития, съдържащи смесени метални оксиди (като RuO2, IrO2, TiO2 и Ta2O5), позволява да се намали значително потенциала за отделяне на аноден хлор и аноден кислород. Освен това системата за електролиза не се замърсява благодарение на отличната стабилност на титановия анод с покритие от смесен метален оксид. Това увеличава чистотата на продуктите и намалява разходите за поддръжка.

ЙОНИЗАТОР ЗА ВОДА С Екологични и безопасни за здравето материали

Чистота и безопасност

Резултати от изпитване от KTR (Корейски институт за изпитвания и изследвания)

Доказана безопасност на титаново-платинените пластини.

Безопасност на мембраната за йонен обмен

Мембрана за йонен обмен

Обменната мембрана на йонизатор за вода Prime Water е изработена от POREFLON – материал с отлична химическа устойчивост. POREFLON е химически стабилен и не се разгражда при допир почти с всички химикали. Освен това POREFLON е изключително здрав материал с дълъг експлоатационен срок. POREFLON също така е силно водопропусклив благодарение на високата си порьозност.

На илюстрацията вдясно е показвана микроскопичната структура на продуктите от POREFLON. Белите части представляват влакна от политетрафлуоретилен (ПТФЕ). Черните части представляват празни пространства или пори. Съотношението на порите към общия обем се нарича порьозност. Когато няма ограничения на якостта и други фактори, порьозността на POREFLON може да се увеличи до около 90%. По-високата порьозност означава по-малко съпротивление при преминаване на водата и съответно по-висока водопропускливост.

Пластмасови елементи

Безопасни пластмасови материали