fbpx

Как работи съвременният йонизатор за вода?

Какво прави всъщност модерният йонизатор за вода

Водните йонизатори използват електромагнит, за да превърнат обикновената чешмяна вода в богата на магнезий, калций и калий йонизирана алкална вода с антикиселинни и антиоксидиращи свойства. Чешмяната вода е смес от алкални минерали и карбонати (т.е. разтворен въглероден диоксид).

Съвременният йонизатор за вода разделя карбонатите от алкалните минерали във водата на два потока – алкален и киселинен.

Процесът електролиза

Вътре в модерния йонизатор за вода водата преминава през електрически заредени плочи, които са разделени със специална йонообменна мембрана. През тази мембрана могат да преминават електрически заредени атоми и молекули, наречени йони. Тя не позволява електрически неутрални атоми и молекули да преминават през нея. Водните молекули са електрически неутрални, така че не преминават през мембраната. Алкалните минерални йони и киселинните карбонатни йони във водата имат електрически заряди и преминават през мембраната. В резултат на това алкалните минерали се отделят от киселинния карбонат.

Електролиза

Алкалните минерали във вода имат положителен електрически заряд – положително заредени йони.

Киселинният карбонат във водата има отрицателен електрически заряд – отрицателно заредени йони.

Електромагнитно заредените плочи във водния йонизатор разделят тези йони. 

Отрицателно заредените плочи привличат положителните минерални йони. 

Положително заредените плочи привличат отрицателните карбонатни йони. 

Йонообменната мембрана позволява и на двата вида йони да преминават през нея и след това ги разделя в две камери.

След като бъдат разделени, йоните в двете камери реагират с водата във всяка от тях и образуват алкална и киселинна вода. И двата вида вода излизат в отделен поток от йонизатора. Алкалните минерали се отделят в алкалния поток като алкална минерална вода. Киселинният карбонат се изхвърля в киселинния воден поток като разтвор на въглеродна киселина. Когато разтворите въглероден диоксид във вода се получава въглеродна киселина.

Защо алкалната вода има антиоксидиращ потенциал и помага за забавяне на стареенето

Веднъж освободени от киселинния карбонат, калциевите и магнезиеви йони във водата са силно нестабилни. Те веднага реагират с водните молекули, като отнемат хидроксилен йон от тях и образуват алкални минерални хидрати. Поради положителния си електрически заряд алкалните минерали могат да отнемат хидроксилни йони от водните молекули, защото преодоляват енергийната сила, която държи водните молекули цели. Когато това се случи, алкалният минерален йон придобива хидроксилен йон и се отделя атом водород. Именно поради тази реакция алкалната вода от воден йонизатор е богата на водород. Затова алкалната вода се нарича още водородна вода, или вода, обогатена с водород.

Благодарение на отрицателния електрически заряд на хидроксилните йони, алкалната вода от воден йонизатор придобива отрицателен електрически заряд, което се нарича окислително-редукционен потенциал (ОРП). 

Свободни радикали и антиоксиданти

Алкалната вода от йонизатор за вода е с отрицателна стойност на ОРП и има способността да намалява окисляващите вещества, като свободни радикали и реактивни видове кислород. Смята се, че окисляващите вещества в организма са основен фактор за заболяванията и стареенето.