fbpx
Rusty Jackson Water Pipe 2 TB t670

Пречистена, алкализирана и йонизирана вода за дома

Съставът на чешмяната вода днес значително се е променил. Заради 150 години индустриализация, свръхпроизводство, масово използване на химически препарати, недобра поддръжка и бавно обновяване на водопреносната мрежа питейната вода съдържа различни микро и нано частици от ръжда, пластмаса и минерали.