fbpx

Научни статии, проучвания и доказателства за влиянието и свойствата на алкална йонизирана вода от йонизатор


Изследване на Медицинския университет в Осака показва, че ежедневното приемане на алкална йонизирана вода от йонизатор подобрява цялостно здравето и способността за физическо натоварване дори при здрави хора без стомашно-чревни симптоми (english).


Научният труд на Хайдер Абдул-Латиф Муса – преподавател от Медицинския колеж в Басра  доказва, че богатите на плодове и зеленчуци алкални диети и пиенето на алкална йонизирана вода имат благоприятен за здравето ефект. Много хронични дегенеративни заболявания могат да бъдат предотвратени в резултат на намаляването на бактериалното съдържание в храносмилателния тракт (english).

Публикация в изданието на Международното дружество за хранене в спорта доказва, че пиенето на алкална йонизирана вода с висока стойност на pH при дехидратация след физически упражнения намалява вискозитета на кръвта значително повече от пиенето на обикновена бутилирана вода (english).

Заключението от труда на Марк Хенри и Жак Шамброн от Университета в Страсбург за терапевтичните свойства на водорода и наночастиците от платина показва, че електролитно редуцираната алкална йонизирана вода трябва да се разглежда като потенциално лекарство, а йонизаторът като медицинска апаратура (english).

Има все повече доказателства за ползата от пиенето на алкална йонизирана вода и способността ѝ да потиска свързани със стреса оксидативни заболявания като диабет, рак, артериосклероза, невродегенеративни заболявания и страничните ефекти на хемодиализата.

Механизмът на действие на алкалната вода за премахване на свободни радикали се възприема за сложен. Електролитно редуцираната алкална вода съдържа водородни молекули и минерални наночастици.

Водородните молекули и активният водород могат да бъдат нови редукционно-регулаторни фактори, които могат да предизвикат генна експресия на антиоксидативните ензими.
Молекулите на водорода могат да бъдат превърнати в активен водород чрез каталитично действие на метални наночастици, за да постигнат по-силна редуцируемост. Самите минерални наночастици са нови видове многофункционални антиоксиданти.


Тригодишното проучване за оцеляване на популация от 150 мишки изследва биологичния ефект от консумацията на алкална вода. От непараметричните сценарии за опасност и оцеляване става ясно, че мишките консумирали алкална вода превъзхождат значително мишките от контролната група. Според данните, анализирани по модел AFT (accelerated failure time), ползата за дълголетието, изразена като „коефициент за забавяне на стареенето“, е свързана с консумацията на алкална вода. Хистологичното изследване на органите на мишките за риск от заболявания, свързани с консумация на алкална вода, не показва видими щети, но има явна разликата в степента на остаряване – органите на животните консумирали алкална вода са забележимо по-малко износени от органите на контролната група. Тези резултати са добър аргумент в полза на консумацията на алкална на вода при хората (english).

Проучване за потенциалните ползи от пиене на алкална вода с pH 8.8 като допълнение на лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест на   др. Джейми А. Кауфман и проф. др. Ники Джонстън от Институт Войс, Ню Йорк (english).

pH скала

pH означава водороден показател (potential hydrogen) и измерва киселинността или алкалността на течностите.

• Скалата на pH варира от 0 до 14. Течност с pH под 7 е киселинна, а такава с pH над 7 е алкална (основна). Ако има pH = 7, течността е неутрална.

• Стомашния сок е с pH около 2; сладки газирани напитки – 2,5 pH ; сок от портокал – 3,5 pH; бира – 4,5 pH; кафе – 5 pH; мляко – 6,5 pH; амоняк – 11,5 pH; белина – 12,5 pH; сода каустик – 13,5 pH

Редукция и окисляване

• Окисляване е процес, при който кислородът унищожава друго вещество, като отнема електрони от него.

• Ръждата е окислената форма на метала.

• Окисляването се счита за една от причините за стареенето и заболяването на клетките.

• Свободните радикали и киселините отнемат електрони и са оксиданти.

• Алкалната вода отдава електрони и е антиоксидант.

Окислително-редукционен потенциал

ОРП означава окислително-редукционен потенциал и определя способността на дадено вещество да намалява окисляването.

ОРП е метод за измерване на чистотата на водата и ефективността, с която тя неутрализира замърсителите.

• Положителният ОРП увеличава окисляването.

• Отрицателният ОРП намалява окисляването.

• Питейната вода трябва да е алкална и с отрицателен ОРП.